FAQ

FAQ

Studia I stopnia

1. Czy przy rekrutacji na studia I stopnia będą uwzględniane dodatkowe punkty rekrutacyjne za certyfikaty językowe (np. z języka niemieckiego DSD II)?

2. Studiuję już na UEW jeden kierunek. Jak wygląda rekrutacja na studia, gdy chciałbym rozpocząć drugi kierunek w trybie stacjonarnym?

3. Jestem absolwentem studiów I stopnia na UEW i chciałbym kontynuować studia na poziomie magisterskim. Czy nadal obowiązuje mnie egzamin na studia?

4. Jeśli zdaję polski, angielski i matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, brane będą pod uwagę wyniki z rozszerzeń czy wyniki korzystniejsze?

5. Czy płatności za studia niestacjonarne należy uiścić za cały semestr z góry, czy można podzielić je na miesiące?

6. W okresie składania oryginałów dokumentów nie mam możliwości dostarczyć ich osobiście. Czy może to zrobić ktoś za mnie?

7. Czy osoba składająca za mnie dokumenty musi mieć upoważnienie?

8. Czy dokumenty można przysłać pocztą?

Studia II stopnia

9. Do kiedy muszę obronić pracę dyplomową, aby móc wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia?

10. Jeżeli nie obronię się do 26 lipca 2024 roku, czy będę mógł wziąć udział w rekrutacji?

11. W jakiej formie odbywa się egzamin kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych?

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia