Opłaty za studia

Opłaty za studia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024
Opłata rekrutacyjna:

85 zł za każdy wybrany kierunek (studia stacjonarne i niestacjonarne; wpłata na indywidualny numer konta bankowego wskazany w internetowym systemie rekrutacyjnym – IRK).

Prosimy nie wpłacać na to konto opłaty semestralnej za czesne. Konto do zapłaty czesnego będzie podane w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). Obywatele polscy, podejmujący naukę na studiach stacjonarnych w języku angielskim oraz podejmujący naukę na studiach niestacjonarnych w języku polskim i w języku angielskim, wnoszą za każdy semestr nauki opłaty podane w tabelach.

Uwaga:
• Student przyjęty na pierwszy semestr studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym uiszcza opłatę za cały semestr do 15.10 danego roku albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.10, 15.11, 15.12 i 15.01. Student przyjęty na studia rozpoczynające się w semestrze letnim uiszcza opłatę za cały semestr w terminie do 15.03 albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.03, 15.04, 15.05, 15.06.
• W przypadku uiszczenia opłaty z góry za cały semestr studiów niestacjonarnych Uczelnia udziela bonifikaty w wysokości 5 % opłaty semestralnej.

Tabela z opłatami do pobrania

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia