Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na II stopień studiów:

  • Wygenerowana z systemu i podpisana przez kandydata ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.
  • Wygenerowane z systemu i podpisane przez kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA.
  • Wygenerowane z systemu i podpisane ŚLUBOWANIE.
  • Wygenerowane z systemu i podpisane OŚWIADCZENIE STUDENTA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  • Oryginalny odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia. Suplement tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu.
  • Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez kandydata.
  • Dowód osobisty – do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych. W przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych pocztą, kandydat zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty w Dziekanacie w celu weryfikacji danych osobowych.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Uwaga: Warunkiem przyjęcia kompletu dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną jest wgrane i zaakceptowane zdjęcie w systemie IRK.

Adres do wysyłki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią  lub wysłać pocztą

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia