Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia 2024/2025

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia 2024/2025

DataKrokOpis
 
3 czerwca–24 września 2024 r.
Rejestracja Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK  Kandydaci na studia I stopnia:
W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Kandydaci na studia II stopnia:
W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
25 września 2024 r.Ostatni dzień wnoszenia
opłat rekrutacyjnych  
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
1 lipca­­–
–30 września
2024 r.
do godz. 14.00
Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej   
Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin, 30 września 2024 r., oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.
30 września 2024 r.
do godz. 16.00  
Ogłoszenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRKZatwierdzenie list przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia