Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia 2024/2025

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia 2024/2025

DataKrokOpis
 
3 czerwca 2024 r.
 


 
Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta dla każdego Kandydata zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
14 lipca 2024 r.
do godz. 23.59
Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK
14 lipca 2024 r. o godzinie 23.59 system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK zostanie zamknięty
i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek lub kierunki studiów.
15 lipca 2024 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK do 17 lipca 2024 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
18 lipca 2024 r.
do godz. 16.00
Ustalenie pierwszych progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów  
U Kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów. U pozostałych Kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.
 
19–25 lipca 2024 r.
 do godz. 14.00

Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej
Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.
25 lipca 2024 r.
do godz. 16.00

Ewentualne drugie ustalenie progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej
Jeżeli zostaną wolne miejsca, nastąpi obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci posiadający status Lista rezerwowa zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W Komentarzu otrzymają również informację o terminie i miejscu składania dokumentów.
26–30 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej

Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.
30 lipca 2024 r.
do godz. 16.00
Ewentualne trzecie ustalenie progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej
Jeżeli nadal pozostaną wolne miejsca, nastąpi kolejne obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W Komentarzu otrzymają informację o terminie i miejscu składania dokumentów.
31 lipca–
–1 sierpnia 2024 r.
do godz. 14.00


Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej
przez Kandydatów z listy rezerwowej
Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną 2 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00.
2 sierpnia 2024 r.
do godz. 16.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie IRK
Zatwierdzenie ostatecznych progów punktowych kwalifikujących w rekrutacji oraz listy przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia