Uprawnienia laureatów olimpiad

Uprawnienia laureatów olimpiad

Zgodnie z Uchwałą nr R.0000.37.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027 ustala się zasady:

1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, w ramach ustalonych limitów dla poszczególnych kierunków:

1) Laureaci stopnia centralnego olimpiad:

•Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji;

2) Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad:

•Olimpiady Matematycznej – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Statystycznej – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Przedsiębiorczości – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej – kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze,
•Olimpiady Historycznej – kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze,
•Olimpiady Biologicznej – kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Olimpiady Chemicznej – kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiady Fizycznej – kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Olimpiady Informatycznej – kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka w biznesie.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki Uczelni, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się laureatom i finalistom stopnia centralnego olimpiad:

•Olimpiady Języka Angielskiego,
•Olimpiady Języka Francuskiego,
•Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
•Olimpiady Języka Niemieckiego,
•Olimpiady Języka Rosyjskiego,
•Olimpiady Języka Włoskiego.

3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady.

4. Z uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, mogą korzystać maturzyści (uczestnicy olimpiad), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację na studia lub do dwóch lat wcześniej.

Podstawa prawna:

Uchwała NR R.0000.37.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia