Wymagane dokumenty (studia stacjonarne)

Wymagane dokumenty (studia stacjonarne)

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na pierwszy stopień studiów

  1. Wygenerowana z systemu i podpisana ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.
  2. Wygenerowane z systemu i podpisane przez kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA.
  3. Wygenerowane z systemu i podpisane ŚLUBOWANIE.
  4. Wygenerowane z systemu i podpisane OŚWIADCZENIE STUDENTA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  5. Oryginał/odpis (do wglądu) świadectwa maturalnego oraz jego kserokopia.
  6. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez kandydata.
  7. Dowód osobisty – do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych. W przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych pocztą, kandydat zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty w Dziekanacie w celu weryfikacji danych osobowych.

Uwaga: Warunkiem przyjęcia kompletu dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną jest wgrane i zaakceptowane zdjęcie w systemie IRK.

Adres do wysyłki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią  lub wysłać pocztą

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia