Harmonogram rekrutacji – Zarządzanie i inżynieria produkcji-studia NST II st. 2023/2024

Harmonogram rekrutacji – Zarządzanie i inżynieria produkcji-studia NST II st. 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA  STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 W rekrutacji mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej
I stopnia lub których egzamin dyplomowy odbędzie się nie później niż 18 marca 2024 r.
  9 stycznia –  
14 marca 2024 r.
  Rejestracja Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji
kandydatów – IRK
W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, zapisać się na kierunek, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł . Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. 14 marca 2024 r. o godz. 23:59 system zostanie zamknięty i nie będzie możliwości dodania zgłoszenia na kierunek.
15 marca 2024 r.Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnychOpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia, za które nie zostaną wniesione opłaty nie będą brały udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 12 lutego – 19 marca 2024 r.
do godz. 14:00
Składanie dokumentów w Komisji RekrutacyjnejJeżeli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią  (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin, 19 marca 2024 r. oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę nadania przesyłki. Na tym etapie  dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.
19 marca 2024 r. godz. 16:00Ogłoszenie wyników rekrutacji na  indywidualnych kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRKZatwierdzenie list osób przyjętych na studia.  
Zakończenie rekrutacji

Zakończenie rekrutacji.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia