Prawo gospodarcze

Najpopularniejszy kierunek 2023 r.

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Prawo gospodarcze realizowane są w niewielkich grupach ćwiczeniowych i wykładowych, dzięki czemu znaczna część zajęć ma formę praktycznych warsztatów. Nastawienie na praktykę i ćwiczenia odróżnia nas od uniwersyteckich wydziałów prawa. Pokazujemy, jak prawo działa w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Obok niezbędnej dawki teorii z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego czy gospodarczego uczymy praktycznie jak sporządzać pisma w sprawach administracyjnych i podatkowych, w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak napisać umowę w obrocie gospodarczym. Pokażemy jak efektywnie korzystać z programów dla prawników – elektronicznych systemów informacji prawnej, jak Lex, Legalis, ISAP. Również zapoznamy z Excelem i wizualizacją danych, rachunkowością zarządczą i innymi praktycznymi aspektami przedmiotów ekonomicznych i prawniczych.

Menedżer kierunku:

dr Katarzyna Marak

Kontakt

Katedra Prawa Gospodarczego

Adiunkt, menedżer kierunku Prawo gospodarcze
bud. B, pok. 116/117

Do pobrania

pdf 681 KB

Profil absolwenta

Absolwent studiów na kierunku Prawo gospodarcze w Uniwersytecie Ekonomicznym uzyska tytułu zawodowy magistra w dyscyplinie Ekonomia i finanse, na kierunku Prawo gospodarcze.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów, co umożliwi mu pracę w takich obszarach i stanowiskach, na których posiadanie takich łączonych kompetencji jest cenne i unikalne. Będzie on należycie przygotowany merytorycznie, w szczególności od strony formalno-prawnej i przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych jak również do podjęcia kariery menedżerskiej i współdziałania z prawnikami-profesjonalistami jak adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz finansistami jak doradcy podatkowi, księgowi, analitycy inwestycyjni, biegli rewidenci, a więc ekspertami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w potrzebnej mu specjalności.

Perspektywy zawodowe

  • Praca w korporacji w działach HR, w działach prawnych, finansowych, księgowych, zamówień publicznych;
  • Praca w obsłudze zarządów spółek;
  • Kariera menedżerska;
  • Praca w administracji rządowej i samorządowej;
  • Przygotowanie do pełnienia funkcji publicznych i piastowania urzędów;
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Specjalności

Prawo korporacyjne

Prawo pracy- kadry i płace

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia