Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów, w tym zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, kapitałem, inwestycjami, prognozowania oraz symulacji, transferu technologii i innowacyjności. Studia na kierunku łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Pozwalają na uzyskanie kwalifikacji menedżerskich oraz zdobycie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania przedsiębiorstwem do aktualnych trendów i zmian zachodzących w gospodarce. Absolwenci kierunku są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, podejmowania decyzji w zakresie organizacji i zarządzania produkcją oraz stosowania narzędzi wspomagających procesy decyzyjne.

Menedżer kierunku:

dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga

Kontakt

Katedra Technologii Żywności i Żywienia

Koordynator ECTS, Starszy wykładowca,
bud. H pok. 109

Zastępca:
dr inż. Ewa Walaszczyk

Do pobrania

pdf 686 KB

Profil absolwenta

Wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, przekazywana jest na wykładach. Absolwent nabywa umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniach oraz laboratoriach, często samodzielnie przygotowując projekty. Szeroka wiedza absolwentów kierunku ZiIP okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych zajmują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.: firmą w warunkach wysokiej technologii; techniką, produkcją, jakością i produktami; technologiami (procesami wytwórczymi) oraz działalnością innowacyjną i inwestycyjną. Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie: inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów; inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów oraz inżynierii zarządzania jakością i kontroli. Stanowiska specjalistów ekonomistów mogą się wiązać m.in. z takimi obszarami, jak: ekonomika produkcji i pracy; controlling w przedsiębiorstwie; zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie finansami.

Perspektywy zawodowe

  • Dyrektor produkcji
  • Główny technolog
  • Menedżer projektu
  • Specjalista ds. transferu technologii
  • Specjalista ds. controllingu i analiz
  • Specjalista ds. procesów biznesowych

Specjalności

Przedsiębiorczość i innowatyka

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie rozwojem

Zarządzanie technologią

Zarządzanie procesami

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia