Analityka gospodarcza

Studia II stopnia

Stacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanych kompetencji analitycznych wzbogaconych o umiejętności informatyczne przydatne w pracy analityka. Szczególny nacisk jest położony na łączenie wiedzy ekonomicznej i umiejętności związanych z analizowaniem danych o różnorodnym charakterze: biznesowych, społeczno-ekonomicznych i makroekonomicznych. Kształcenie zapoznaje z możliwościami pozyskiwania wiedzy z danych i jej wykorzystania w sytuacjach decyzyjnych. Program nauczania umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych metod analitycznych i posługiwania się adekwatnym oprogramowaniem, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie postępującej cyfryzacji i rozwoju technologii. Studia przygotowują specjalistów dla biznesu oraz instytucji publicznych.

Menedżer kierunku:

dr Alicja Grześkowiak

Kontakt

Katedra Ekonometrii i Badań

Adiunkt, Menedżer kierunku Analityka Gospodarcza, Operacyjnych
bud. Z, pok. 623

Rekrutacja obywateli polskich ze świadectwami lub dyplomami uzyskanymi za granicą:

Rekrutacja obywateli polskich ze świadectwami lub dyplomami uzyskanymi za granicą:

Do pobrania

pdf 650 KB

Profil absolwenta

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania metod ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych. Potrafi wykonywać zaawansowane analizy dotyczące różnych obszarów gospodarki. Proponuje zastosowania różnorodnych metod statystyczno-ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk gospodarczych. Posiada umiejętności o charakterze informatycznym niezbędne w pracy analityka. Potrafi analizować, modelować i wizualizować dane o różnym charakterze z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania –  komercyjnego i otwartego. Interpretuje otrzymane wyniki i przedstawia rekomendacje. Potrafi sugerować rozwiązania decyzyjne na podstawie przeprowadzonych analiz.

Perspektywy zawodowe

  • analityk trendów rynkowych
  • ekspert ds. analizy danych
  • data scientist
  • analityk biznesowy
  • researcher
  • menedżer ds. analiz (np. rynkowych, biznesowych, marketingowych, ekonomicznych)
  • kierownik działu analiz

Specjalności

Analityk danych ekonomicznych

Data science w biznesie

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia