Controlling

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia II stopnia na kierunku Controlling dają możliwość zdobycia unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu funkcjonalnego, np. controllingu operacyjnego, controllingu logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Łączy on zagadnienia dotyczące zarządzania i organizacji ze specyfiką procesów operacyjnych zachodzących w podmiotach gospodarczych i instytucjach.

Program studiów na kierunku Controlling został przygotowany z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, dlatego duży nacisk jest położony na naukę praktycznych rozwiązań. Podczas studiów istnieje  możliwość szerokiego wyboru przedmiotów wynikających z własnych zainteresowań w ramach indywidulanej ścieżki kształcenia. W programie przewidziano zaangażowanie studentów w realizację projektów w pracy indywidualnej i zespołowej, co umożliwi nabycie przez nich również kompetencji społecznych, na które obecnie zwraca się szczególną uwagę w procesach rekrutacji na stanowiska pracy związane z obszarem controllingu.

W trakcie zajęć studenci nauczą się także planować własną karierę oraz kształcić się samodzielnie tak, aby nadążać za ciągłymi zmianami w biznesie i jego otoczeniu rynkowym. Przygotowanie zawodowe pozwala też na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Studia są kierowane do absolwentów studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki oraz absolwentów studiów inżynierskich w zakresie zarządzania produkcją. Studia są realizowane w trybie stacjonarnym i zaocznym.

dr hab. inż. Roman Kotapski, prof. UEW 

Kontakt – [email protected] 

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu 
bud. Z, pok. 512, tel. 71 36 80 422 

Do pobrania

pdf 320 KB

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku Controlling będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach specjalistów w zakresie rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu. Po zdobyciu doświadczenia i praktyki zawodowej mogą też pełnić funkcje kierownicze oraz menedżerów wyższego szczebla. Dotyczą one w szczególności kierownika działu controllingu / ekonomicznego, dyrektora ds. finansowych lub też  dyrektora ds. wdrożeń w przedsiębiorstwach doradczych czy wdrożeniowych. Absolwenci mogą pracować zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w innych organizacjach, np. w fundacjach.

Perspektywy zawodowe

 • specjalista ds. controllingu / rachunkowości zarządczej,
 • specjalista ds. budżetowania,
 • specjalista ds. analiz ekonomicznych,
 • specjalista ds. rozliczeń kosztów,
 • specjalista ds. raportowania,
 • projektant i wdrożeniowiec systemu controllingu / budżetowania,
 • projektant i wdrożeniowiec systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 • project manager w zakresie wdrożeń systemów controllingu, budżetowania, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej,
 • kierownik działu controllingu / działu ekonomicznego / analiz ekonomicznych,
 • dyrektor ds. finansowych / ekonomicznych (CFO),
 • dyrektor ds. operacyjnych np. wdrożeń.

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia