Ekonomia

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Kształcenie na kierunku Ekonomia koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, zarówno w skali globalnej, integrującej się Europy, makro, jak i mikroskali. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia dysponuje wszechstronną i poszerzoną wiedzą z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Przekazywana wiedza pozwala na rozumienie  różnych aspektów działalności gospodarczej oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do opracowywania projektów inwestycyjnych, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

Menedżer kierunku:

dr Magdalena Stawicka

Kontakt

Katedra Makroekonomii

Adiunkt, Menedżer kierunku Ekonomia, Katedra Makroekonomii
bud. B, pok. 202

Do pobrania

pdf 845 KB

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku oraz analitykom gospodarki, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i prywatnego. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na poziomie studiów doktoranckich i realizacji dysertacji doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

  • menedżer małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
  • analityk rynków
  • analityk gospodarczy
  • audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, konsultant biznesowy i rynkowy
  • specjalista ds. rozwoju biznesu, wsparcia biznesu, badań i rozwoju
  • specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, prognoz gospodarczych
  • specjalista analityk oraz doradca w podmiotach publicznych (regulacyjnych, samorządowych)
  • właściciel firmy działającej w kraju i za granicą

Specjalności

Analiza makroekonomiczna

Analiza rynków

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia