Informatyka

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Informatyka skoncentrowane są przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności praktycznych i dostarczaniu interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej umożliwiającej opracowywanie oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań IT w różnych sektorach gospodarki. Uwzględnione w programie kierunku zajęcia praktyczne w firmach umożliwiają zdobywanie doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się implementowaniem systemów informatycznych (zarówno użytkowych, jak i sprzętowych) w popularnych językach programowania (np. C/C++, Python czy Java), planują karierę w branży IT bądź też chciałyby rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania, ekonomii i finansów. Student tego kierunku zdobędzie kwalifikacje w zakresie m.in. projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania programów komputerowych, dla różnych platform takich jak komputery, telefony komórkowe, tablety, serwery i inne urządzenia, również przy wykorzystaniu systemów baz danych, technik t.j. sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT), chmura obliczeniowa (Cloud Computing).
Interdyscyplinarny charakter kierunku zapewnia kompetencje pozwalające na wdrażanie i rozwijanie systemów informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach działających zarówno w sektorach technologii informatycznych, w szczególności produkcji oprogramowania, usług hostingowych i chmurowych, telekomunikacji, jak też w sektorach związanych z przemysłem lub usługami, np. w firmach zajmujących się finansami, handlem elektronicznym, produkcją czy też logistyką.

Menedżer kierunku:

dr inż. Krzysztof Lutosławski

Kontakt

Adiunkt
bud. H, pok. 211

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Perspektywy zawodowe

  • Inżynier oprogramowania / Programista / Tester oprogramowania
  • Administrator sieci / systemów IT   
  • Analityk danych / systemów   
  • Menedżer zespołu IT / Kierownik projektów IT    
  • Specjalista ds. systemów sztucznej inteligencji    
  • Specjalista ds. systemów automatyki / robotyki    
  • Specjalista ds. systemów zarządzania

Specjalności

Inżynieria aplikacji inteligentnych

Profil kształcenia na specjalności Inżynieria aplikacji inteligentnych zapewnia rozszerzenie kwalifikacji w zakresie budowy systemów webowych i mobilnych opartych na sztucznej inteligencji (AI). Program specjalności obejmuje projektowanie, implementację, testowanie i utrzymywanie systemów inteligentnych wykorzystujących m.in. uczenie maszynowe, rozproszone bazy danych, systemy przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data), technologie kognitywne czy technologie blockchain.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej nad opracowywaniem systemów inteligentnych, przetwarzających i analizujących duże ilości danych, zdolnych do wydobywania informacji i gromadzenia wiedzy, wykonujących zadania np. klasyfikacji, predykcji, optymalizacji, wspomagając procesy decyzyjne zarówno w sektorach działalności przemysłowej, jak i usługowej.

Inżynieria systemów informatycznych w przemyśle 4.0

Profil kształcenia na specjalności Inżynieria systemów informatycznych w przemyśle 4.0 zapewnia dodatkowe kwalifikacje w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych do budowy systemów informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stosowanych we współczesnym przemyśle, zapewniających elastyczność, efektywność i jakość procesów produkcyjnych. Program pozwala nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne głównie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów, w tym komputerowego sterowania i monitorowania procesów, a także w zakresie nowoczesnych systemów komunikacji i przetwarzania danych oraz zarządzania produkcją.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej odpowiedzialnej za projektowanie, implementację, wdrażanie i utrzymanie systemów ICT wykorzystywanych do sterowania, monitorowania i wizualizacji procesów produkcyjnych, akwizycji danych pomiarowych, a także do przetwarzania i analizy danych pochodzących z systemów przemysłowych.

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia