Konsulting prawny i gospodarczy

Studia II stopnia

Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane są wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; absolwent uzyskuje dyplom sygnowany przez obie uczelnie.

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu: stanowienia, stosowania i interpretacji prawa, zarządzania biznesem i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności analitycznych i menedżerskich. W programie studiów znajdują się praktyczne zagadnienia związane z problematyką prawno-gospodarczą (w tym administracyjno-prawną i cywilno-prawną) oraz problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości i zarządzaniu projektami doradczymi.

Ponadto w ofercie znajdują się przedmioty do wyboru, poszerzające ogólną wiedzę oraz pozwalające na dopasowywanie studiów do indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Zespół doświadczonych wykładowców i praktyków pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności, kluczowych dla zdobycia sukces w dynamicznym świecie biznesu.

Zdobyte kompetencje są przydatne zarówno w działalności konsultingowej, jak i prowadzaniu własnej firmy. Ponadto, znajdują zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w obszarach związanych z prowadzeniem spraw podmiotów gospodarczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Znaczenie kompetencji jest niezbędne w organizacji procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, a także w pracy organów kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.

Menedżer kierunku:

dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc

Kontakt

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adiunkt, menedżer kierunku Zarządzanie, menedżer kierunku Konsulting prawny i gospodarczy, koordynator ds. ECTS, koordynator ds. Transekonomika,
bud. B, pok. 111

Rekrutacja obywateli polskich ze świadectwami lub dyplomami uzyskanymi za granicą:

Do pobrania

pdf 669 KB

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku KPiG uzyskują tytuł magistra. Dysponując wiedzą prawniczą z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi, są przygotowani do pracy na stanowiskach wsparcia kadry menedżerskiej. Mogą pracować zarówno wewnętrznych stanowiskach kierowniczych związanych z organizacją wewnętrzną podmiotu (np. w biurze organizacyjnym, biurze zarządu), jak i w obszarze współpracy z otoczeniem (np. w dziale handlowym, dziale współpracy, dziale zamówień publicznych).  Ponadto są gotowi do pracy na stanowiskach konsultanta, doradcy lub analityka w firmach doradczych. Kierunek ten również przygotowuje do prowadzenia własnej działalności w zakresie usług doradczych oraz do  zasiadania w organach nadzorczych spółek kapitałowych.

Perspektywy zawodowe

  • Doradca zarządu | kierownik biura zarządu | kierownik biura organizacyjnego  
  • Konsultant
  • Audytor wewnętrzny
  • Analityk w firmach doradczych
  • Prowadzenie własnej działalności w usługach doradczych
  • Stanowiska w administracji rządowej i samorządowej
  • Stanowiska w organach nadzorczych spółek kapitałowych

Dodatkowe informacje

Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu wspólnego obu Uniwersytetów.

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia