Logistyka

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr organizujących i realizujących w podmiotach gospodarczych działalność logistyczną na poziomie taktycznym i strategicznym. 

Program kierunku Logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem współpracującym w ramach łańcuchów dostaw oraz kształtowania strategicznych relacji z dostawcami i odbiorcami. 

 
Kierunek zdobył trzy razy z rzędu (2021, 2022, 2023) pierwsze miejsce w rankingu „Perspektywy” w swojej kategorii. 

Menedżer kierunku:
dr hab. Natalia Szozda, prof. UEW 

Kontakt[email protected] 

Katedra Logistyki  
Prof. UEW, menedżer kierunku Logistyka 

bud. Z pok. 721  

Do pobrania

pdf 1 MB

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw. Jest przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz kreowania i wdrażania strategii logistycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom wykorzystywanie zaawansowanych metod planowania logistycznego w celu zarządzania łańcuchami dostaw. 

Perspektywy zawodowe

  • menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania) 
  • menedżer, koordynator łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych 
  • konsultant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych 

Moduły kształcenia

Systemy wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw

Zrządzanie procesami w łańcuchu dostaw

Strategie w łańcuchu dostaw

Team Leader

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia