Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna zapewniają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów (dyscyplina wiodąca) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się rynkiem nieruchomości, priorytetami gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej, zagospodarowaniem przestrzeni, planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym koncepcjami rozwoju miast (inteligentnych, kreatywnych, zielonych miast, miast przyszłości, itd.), projektami w gospodarce przestrzennej; planują karierę w branży deweloperskiej, obsłudze rynku nieruchomości, biurach urbanistycznych, planistycznych i projektowych, projektowaniu miast i osiedli mieszkaniowych bądź też chciałyby rozwinąć kompetencje w obszarze projektowania 2D, tworzenia podstawowych map, korzystania z systemów informacji przestrzennej, projektowania przestrzeni oraz pracy przy wykorzystaniu odpowiedniego otoczenia programowego  np. AutoCad, QGIS, SketchUp. Na studiach podnoszone są także umiejętności w zakresie języka obcego, w tym z zakresu słownictwa fachowego. Studenci mogą konsultować ścieżki rozwoju z ekspertami z danej dziedziny. Zajęcia wzbogacane są o spotkania z praktykami. W ramach studiów studenci rozwiązują praktyczne przykłady i realizują projekty, które zwiększają ich praktyczne umiejętności.

Menedżer kierunku:

dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Kontakt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

Menedżer kierunku Gospodarka przestrzenna
bud. B, pok. 307a

Do pobrania

pdf 657 KB

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna będzie w stanie odpowiadać na potrzeby rynków nieruchomości mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, a także dostosować się do nich, określać wyzwania wskazanej przestrzeni, będzie posiadał wiedzę z zakresu doradztwa i analizy oraz wiedzę operacyjną w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości, zagospodarowania a także projektowania przestrzeni.  Dodatkowo zyska możliwość rozwoju w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego. Nabyta wiedza będzie przydatna w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach nieruchomości, gospodarki przestrzennej, administracji samorządowej  i rządowej oraz w firmach zajmujących się konsultingiem, doradztwem i zarządzaniem nieruchomościami. Pozyskana wiedza będzie także umożliwiać rozpoznanie rynku i wspierać prowadzenie własnej działalności.

Perspektywy zawodowe

  • Praca w firmach deweloperskich  
  • Praca w firmach konsultingowych, doradczych, analitycznych i operacyjnych działających na rynku nieruchomości oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami
  • Praca w administracji samorządowej i rządowej
  • Praca w przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości, w podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
  • Praca w agencjach i biurach pośrednictwa nieruchomości, w biurach urbanistyczno-planistycznych
  • Studia przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Specjalności

Doradztwo i inwestowanie w nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia