Zarządzanie

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

W 2024 roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniając jakość kształcenia, przyznała kierunkowi Zarządzanie (studia I i II stopnia) Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więcej informacji: TUTAJ

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do podejmowania wyzwań biznesowych i umożliwiają zdobycie kluczowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla przyszłych liderów i przedsiębiorców. Tutaj zgłębiacie tajniki skutecznego zarządzania i rozwijacie swoją ścieżkę zawodową w zmiennym i zróżnicowanym świecie biznesu.

Na drugim stopniu studiów trwających 4 semestry, realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, możecie zdobyć m.in. umiejętności zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania projektami, zarządzania personelem, komunikacji międzykulturowej, realizacji strategii biznesowych, zarządzania w grupach kapitałowych oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w biznesie. To zaawansowane zagadnienia, które umożliwią wam pogłębienie wiedzy i przygotowanie do wyzwań zawodowych na najwyższym poziomie.

Dzięki możliwości wyboru dwóch spośród sześciu modułów przedmiotów na ostatnim roku, macie okazję dostosować program studiów do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

W ramach programu studiów przewidziano również naukę języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+, co sprzyja rozwijaniu kariery w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie zarządzania – zarówno teoretyków, jak i praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Wykorzystują oni interaktywne metody nauczania, takie jak studia przypadków, projekty, debaty, gry kierownicze, Design Thinking, Problem Based Learning, oraz narzędzia takie jak tablice MIRO i MURAL, Mentimeter oraz e-learning. Niektóre zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych.

W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, które znacząco zwiększają wasze szanse na rynku pracy, takie jak IPMA Student, Green Project Management, Scrum Fundamentals, PRINCE2 Foundation, SAP, oraz Audytor wewnętrzny ISO.

Menedżer kierunku:

dr inż. Letycja Magdalena Sołoducho-Pelc

Kontakt

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adiunkt, menedżer kierunku Zarządzanie, menedżer kierunku Konsulting prawny i gospodarczy, koordynator ds. ECTS, koordynator ds. Transekonomika,
bud. B pok. 111

Zastępca:
dr inż. Małgorzata Matyja

Do pobrania

pdf 779 KB

Profil absolwenta

Uzyskanie tytułu magistra zarządzania otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Są oni przygotowani do pełnienia różnych funkcji w różnego rodzaju organizacjach – jako menedżerowie średniego lub wyższego szczebla, doradcy lub konsultanci. Mogą także zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania zjawisk zachodzących w organizacjach i otoczeniu biznesowym, a także do identyfikowania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w organizacji. Potrafią wykorzystać odpowiednie narzędzia i techniki menedżerskie, by podejmować decyzje o znaczeniu strategicznym, efektywnie organizować pracę grupową, kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych.
Ponadto, absolwenci są przygotowani do podjęcia kariery naukowej, co daje im możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz przyczynienia się do rozwoju dziedziny zarządzania.

Perspektywy zawodowe

  • kierownik średniego lub wyższego szczebla,
  • zarządzania specjalista w obszarze organizacji i zarządzania
  • manager ds. planowania i rozwoju strategicznego
  • manager HR
  • project manager, process manager, marketing manager
  • analityk biznesowy, analityk danych, analityk IT
  • manager ds. planowania i rozwoju strategicznego

Moduły kształcenia

Komunikacja korporacyjna i public relations

Lean Management

Marketing internetowy i e-commerce

Project Management

Strategic Management and Leadership

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia