Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia II stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Jelenia Góra

Język wykładowy:

PL

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek przygotowujący do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Podążając za światowymi trendami, w programie uwzględniono wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami, na temat organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Duże znaczenie przywiązywane jest do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w odniesieniu do dużych i małych firm, instytucji i różnych organizacji.
Podczas studiów umożliwiony jest kontakt ze światem biznesu, z osobami chętnie dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem. W procesie kształcenia stosujemy aktywizujące metody dydaktyczne, dzięki którym student, niczym uczestnik rzeczywistych procesów biznesowych, może sprawdzić się w roli np. menedżera.

Menedżer kierunku:

dr Tomasz Brzozowski

Kontakt

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Adiunkt
bud. H pok. 27

Do pobrania

pdf 1 MB

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka. Zna i potrafi stosować metody i techniki zarządzanie w tych obszarach. Ma interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji oraz umiejętności, pozwalające sprawnie poruszać się w otoczeniu biznesowym. Łatwo nawiązuje kontakty i współpracuje, aby realizować cele firmy.

Perspektywy zawodowe

  • specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
  • menedżer ds. personalnych
  • menedżer obiektu turystycznego
  • menedżer łańcucha dostaw
  • specjalista ds. personalnych
  • specjalista ds. zarządzania jakością
  • specjalista ds. marketingu

Specjalności

Menedżer logistyki i łańcucha dostaw

Menedżer marketingu

Menedżer procesów

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia