Ekobiznes

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Ekobiznes zapewniają wiedzę z zakresu nowoczesnej, proekologicznej i prospołecznej gospodarki cyfrowej, w tym aktywności biznesowej i samorządowej, w szczególności w obszarach takich jak: Green Energy, Eco-smart Cities, Sharing Economy oraz Well-being.

Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, dla których ważne w pracy i w życiu osobistym są: wysoka jakość życia i środowiska naturalnego oraz przyjazna i innowacyjna kultura organizacyjna miejsca pracy.

Menedżer kierunku:

dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE

Kontakt

Katedra Ekonomii Ekologicznej

bud. B, pok. 306a

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Absolwenci kierunku Ekobiznes będą specjalistami otwartymi na wyzwania rynku pracy, w którym obecnie wiedza, umiejętności i kompetencje w obszarze rozumienia i budowania ekologicznego biznesu stają się integralną częścią każdej aktywności społeczno-gospodarczej. Zobacz film i dowiedz się więcej o kierunku Ekobiznes.

Perspektywy zawodowe

  • własna działalność gospodarcza (Eco-start-up) zgodnie z zasadami zielonej gospodarki,
  • specjalista ds. rozwoju zrównoważonego rozwoju w małej firmie lub w korporacji międzynarodowej,
  • analityk, konsultant ds. zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych,
  • ekspert/doradca ds. raportowania wpływu środowiskowego i społecznego,
  • specjalista ds. opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących emisji zanieczyszczeń́ do powietrza, gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, emisji hałasu do środowiska,
  • menedżer produktu ds. globalnej analityki zrównoważonego rozwoju, budowania marki produktu ekologicznego w firmie w dziale marketingu, 
  • ekspert ds. zrównoważonej polityki na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w instytucjach krajowych, samorządowych i europejskich

Moduły kształcenia

Green Energy

Eco- smart Cities

Sharing Economy

Well- being

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia