Informatyka w biznesie

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Kształcenie na I stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań.

Menedżer kierunku:

dr Joanna Bryndza

Kontakt

Katedra Technologii Informacyjnych
bud. Z pok. 704/719

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Do pobrania

pdf 678 KB

Perspektywy zawodowe

  • analityk i projektant systemów informacyjnych i aplikacji e-biznesowych
  • projektant/programista baz danych i aplikacji mobilnych
  • specjalista zarządzania realizacją projektów informatycznych
  • lider zespołu projektowego
  • administrator baz danych
  • specjalista ICT i e-business

Specjalności

Analiza i projektowanie systemów

Informatyka w usługach i administracjach

Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia