Logistyka i marketing

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Jelenia Góra

Język wykładowy:

PL

Nauka na kierunku Logistyka i marketing pozwala poznawać mechanizmy wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak: Przemysł 4.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek e-commerce. Kierunek ma charakter aplikacyjny i ukierunkowany jest na kształcenie menedżerów z zakresu logistyki i marketingu dla przedsiębiorstw, a także pracowników i konsultantów dla jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykształcone kompetencje pozwalają również na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Zajęcia na kierunku mają w dużej mierze praktyczny charakter oparty na symulacjach, studiach przypadków, wizytach studyjnych, grach strategicznych oraz narzędziach informatycznych, będących wsparciem w codziennej pracy menadżera z zakresu logistyki i marketingu.

Menedżer kierunku:

dr Tomasz Rafał Kołakowski

Kontakt

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Adiunkt
bud. H, pok. 14

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Perspektywy zawodowe

  • specjalista ds. dystrybucji, zaopatrzenia, magazynowania, transportu, 
  • specjalista ds. promocji, reklamy, public relations,
  • specjalista ds. obsługi klienta,
  • specjalista ds. badań rynku, 
  • koordynator dostaw,
  • menedżer logistyki i łańcucha dostaw,
  • menadżer sprzedaży i marketingu

Moduły kształcenia

E-marketing

Logistyka 4.0

Logistyka w nietypowych zastosowaniach

Psycho-społeczne aspekty logistyki i marketingu

Zarządzanie logistyczno-marketingowe w warunkach kryzysowych

Zarządzanie produktem

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia