Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania. W polskiej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności, czy z koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na studiach na kierunku ZiIP studenci otrzymują szeroką wiedzę z różnych dziedzin, a profil kształcenia na kierunku ma charakter aktualny, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Menedżer kierunku:

dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga

Kontakt

Katedra Technologii Żywności i Żywienia

Menedżer kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, koordynator ECTS, starszy wykładowca,
bud. H pok. 109

Zastępca:
dr inż. Ewa Walaszczyk

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Do pobrania

pdf 715 KB

Perspektywy zawodowe

  • dyrektor produkcji
  • menedżer produkcji
  • menedżer jakości
  • menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
  • technolog produkcji
  • inżynier produktu
  • inżynier projektów

Specjalności

Inżynieria produktów żywnościowych

Inżynieria produktów chemicznych

Inżynieria bioproduktów

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia