Zarządzanie projektami

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

Studia na kierunku Zarządzanie Projektami dają możliwość zdobycia profesjonalnych umiejętności zarządzania projektami, a jednocześnie szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania.

Pozwalają rozwijać wiedzę i umiejętności inicjowania, planowania, organizowania i kontroli projektów. Umożliwiają poznanie technik i narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami oraz pracę w zespołach projektowych. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom skuteczne realizowanie projektów marketingowych, informatycznych i organizacyjnych – nie tylko w przedsiębiorstwach różnych branż, ale również w instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych. Program kierunku zapewnia kompetencje praktycznego wykorzystania międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania projektami. Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku umożliwiają zdobycie certyfikatu IPMA-Student oraz przygotowują do certyfikacji IPMA Level D, PRINCE2 Foundation oraz Scrum.

Poza specjalistycznymi umiejętnościami projektowymi studia na kierunku Zarządzanie Projektami dają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, która pozwoli na rozwijanie kariery zawodowej w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw, na różnych szczeblach menedżerskich. Wybór modułów na ostatnich dwóch semestrach studiów pozwala na lepsze dopasowanie przedmiotów do indywidualnych zainteresowań oraz przygotowuje do pożądanej ścieżki kariery.

Menedżer kierunku:

dr Ewa Głuszek

Kontakt

Katedra Transformacji i Doskonalenia Organizacji;

bud. Z, pok. 804

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Profil absolwenta

Kierunek przygotowuje do pracy na bardzo poszukiwanych na rynku stanowiskach menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także innych, związanych z realizacją projektów. Absolwent tego kierunku będzie mógł odpowiedzialnie pełnić różne funkcje w zespole projektowym uczestnicząc w realizacji nawet dużych projektów, samodzielne zarządzać prostymi projektami, a w przyszłości potwierdzać swoją wiedzę projektową poprzez wybrany model certyfikacji. Nabyta wiedza będzie przydatna w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących we wszystkich sektorach, jak również w instytucjach publicznych, organizacjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej wszystkich szczebli – wszędzie tam, gdzie realizowane są projekty i zmiany.

Perspektywy zawodowe

  • kierownik projektu (Project Manager);
  • koordynator projektu;
  • członek zespołu projektowego;
  • specjalista biura zarządzania projektami;
  • konsultant ds. zarządzania projektami;
  • lider zespołu

Moduły kształcenia

Biznes i start-upy

Green Project Management

Lider zespołu

Zarządzanie projektami e-commerce

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia