Zarządzanie

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Wrocław

Język wykładowy:

PL

W 2024 roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniając jakość kształcenia, przyznała kierunkowi Zarządzanie (studia I i II stopnia) Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więcej informacji: TUTAJ

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do wyzwań biznesowych i umożliwiają zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym liderom i przedsiębiorcom. To efekt ścisłej współpracy pomiędzy teorią a praktyką, zanurzonej w realiach biznesowych oraz wspartej doświadczeniem ekspertów. Wnikliwa analiza aktualnych trendów oraz bezpośrednia interakcja z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki pozwala nam dostosowywać program do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. To tutaj odkryjecie sekrety skutecznego zarządzania i rozwijania kariery zawodowej w zmiennym i zróżnicowanym świecie biznesu. Na studiach możecie zgłębić zarządzanie zasobami ludzkimi, projektami, jakością, operacyjne, strategiczne i marketingowe aspekty, a także zagadnienia przedsiębiorczości w biznesie i analizy danych.

Na pierwszym stopniu studia trwają 6 semestrów i realizuje się je w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (weekendowym). Oferta modułów obejmuje rozwijanie specjalizacji w obszarach: Zarządzanie procesami, Menedżer projektów, Komunikacja marketingowa, Brand Management, Biznes i start-upy, Team Leader, Zarządzanie sprzedażą, Zrównoważone zarządzanie, HR Business Partner. Dzięki ofercie wyboru trzech spośród dziewięciu modułów przedmiotów na ostatnim roku, istnieje możliwość dopasowania programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

W ramach programu studiów przewidziano naukę języka angielskiego i innego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Nie tylko ułatwia to komunikację z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, ale również otwiera drzwi do pracy za granicą.

Kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych wykładowców i praktyków zarządzania, którzy wykorzystują różnorodne interaktywne metody nauczania, takie jak analiza przypadków, projekty indywidualne i grupowe, debaty, gry oraz symulacje biznesowe. Ponadto, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, takich jak certyfikat IPMA-Student, EFQM, co wzbogaca waszą ścieżkę edukacyjną i wzmacnia wasze kwalifikacje.

Menedżer kierunku:

dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc

Kontakt

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adiunkt, menedżer kierunku Zarządzanie, menedżer kierunku Konsulting prawny i gospodarczy, koordynator ds. ECTS, koordynator ds. Transekonomika,
bud. B pok. 111

Zastępca:
dr inż. Małgorzata Matyja

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Do pobrania

pdf 779 KB

Perspektywy zawodowe

  • kierownik niższego lub średniego szczebla
  • specjalista w obszarze marketingu i sprzedaży, organizacji i zarządzania
  • team leader
  • brand manager
  • menedżer i koordynator projektu lub procesu
  • konsultant biznesowy IT
  • przedsiębiorca

Moduły kształcenia

Biznes i start-upy

Brand Management

HR Business Partner

Innovation-centered R&D

Komunikacja marketingowa

Menedżer procesów

Menedżer projektów

Team Leader

Zarządzanie procesami

Zarządzanie sprzedażą

Zrównoważone zarządzanie

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia