Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej

Studia I stopnia

Stacjonarne/ Niestacjonarne

Wejdź do gry!

Jelenia Góra

Język wykładowy:

PL

Studia odpowiadają na zainteresowanie kreatywnych osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie i podjąć pracę w branży Nowoczesnych Usługach Biznesowych (NUB). Studia na kierunku „Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej” stanowią optymalną ofertę dla studenta pragnącego zdobyć podstawową wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności z zakresu funkcjonowania gospodarki cyfrowej oraz procesów biznesowych realizowanych przez firmy z branży NUB, tj. obsługa finansowo-księgowa firm, obsługa firm w zakresie spraw kadrowych, obsługa klienta czy analizy i planowanie biznesowe. Program realizowany na kierunku jest przystosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy (w tym również globalnego) i rosnących wymogów pracodawców.

Menedżer kierunku:

dr Arkadiusz Żabiński

Kontakt

Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

Adiunkt

bud. H, pok. 310

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według konkretnych zasad.

Sprawdź:

Perspektywy zawodowe

  • specjalista ds. księgowości / specjalista ds. controlling;
  • analityk sprzedaży / rynku, trendów rynkowych (cool hunter) / baz danych;
  • urzędnik w administracji publicznej;
  • analityk bankowy / giełdowy / finansowy / kredytowy / biznesowy / ds. podatków / informacji i raportów medialnych;
  • asystent ds. prawnych / ds. sprzedaży / w dziale audytu / w dziale finansowym / kontrolera finansowego / w dziale procesów biznesowych;
  • asystent w dziale produkcji / w dziale obsługi klienta / w dziale zakupów / dyrektora finansowego;
  • specjalista ds. factoringu / ds. kredytu handlowego / ds. controllingu / ds. planowania, ds. inwestycji

Moduły kształcenia

Gospodarka 5.0

Innowacje w biznesie

Komputerowe narzędzia analizy biznesowej

Obsługa finansowo-księgowa

Opłaty za studia

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia